Årsmöte den 15 mars

Varmt Välkommen till Medlemsfest och Årsmöte den 15 mars!

NÄR: 15  mars
TID:  18:00
VAR: Mårtens Hus
ANMÄLAN: STÄNGD

Vi bjuder på mat och dryck:
– en person från medlemsföretag med 1-9 anställda
– två personer från medlemsföretag med 10-24 anställda
– tre personer från medlemsföretag med 25 och fler anställda

Medföljande gäster från medlemsföretag debiteras 200 kronor/person.
NoShow debiteras med 300 kronor/person.

Du kan Swisha direkt eller på plats till 123 130 08 88, mottagaren är MINO Nyköping/Oxelösund.
Markera med företagsnamn x antal personer (om du betalar för flera): t.x. SSAB x 3

Vi börjar kvällen med Årsmötet kl. 18:00 – 18:30.
Därefter äter vi god vegetarisk buffé tillsammans och njuter av underhållningen.

DAGORDNINGEN

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

2. Val av sekreterare under förhandlingarna

3. Val av två justeringsmän

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen. Fastställande av årsredovisningen.

7. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

8. Val av nya ledamöter enligt valberedningens förslag, val av revisor

9. Val av ledamöter i valberedningen

10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

11. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sexdagar före årsmötet skriftligen anmält till Styrelsen för behandling vid årsmötet

12. Övriga frågor som av Styrelsen uppsatts på föredragningslistan


ANMÄLAN STÄNGD

 

Vi ses!
Styrelsen