Extra stämma i MINO den 20 november – nya styrelsen 2019

Alla medlemmar i MINO Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund kallas till en extra stämma

Datum: 20 november
Tid: kl. 18:00
Plats: Restaurang Voyage, Nyköping
Anmälan: SE NEDAN 

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare under förhandlingarna
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av nya ledamöter
  Då Katarina Klang och Peter Cypriansen har lämnat sina styrelseposter i förtid ska två nya ledamöter väljas.
  Framlagda förslag är Emanuel Fröberg och Jannika Ahl.
 8. Mötet avslutas