top of page

Kallelse till årsmöte med efterföljande BBB by MINO


30/3 - 2023 kl 17:00. Vi ses på Trifilon, Flättnaleden 6, Nyköping Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga om mötets behöriga utlysande 6. Fastställande av dagordningen 7. Revisionsberättelse, årsredovisning samt verksamhetsberättelse 8. Stämmans beviljande av styrelsens ansvarsfrihet 9. Valnämndens förslag av Ordförande, ledamöter samt revisorer. Ordförande. Kassör. Ledamöter. Sekreterare. 10. Ny valberedning 11. Stämmans godkännande om medlemspriser för nästkommande år 12. Frågor som meddelats styrelsen inom sex dagar innan stämman 13. Övriga frågor på stämman 14. Stämman avslutas

Anmäl er på info@mino.nu senast 24 April


Bubbel, Bärs & Babbel by MINO

Ta gärna med en vän - man behöver inte vara medlem för att prova på. Förena nytta med nöje och ta med kollegorna på en kväll med mingel, nätverkande, workshop och lotterier med fina priser. Ta med ditt visitkort så är du med i utlottningen!

MEDLEMMAR 100:-, ICKE MEDLEMMAR 150:-

I priset ingår mindre förtäring samt ett valfritt glas bubbel, vin eller 33 cl öl. Betalning via Swish.

Anmäl er på info@mino.nu senast 24 April

Varmt välkomna!

コメント


bottom of page