top of page

DET HÄR ÄR MINO

MINO är en marknadsförening som har till uppdrag att stimulera och initiera utveckling och utbildning för effektiv marknadsföring. Vi skapar möjligheter till kontakter mellan medlemmarna, underlättar samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag samt hittar samhörighet och erfarenhetsutbyte bland sina medlemmar.

 

Vi erbjuder:

 

INSPIRATION 

MINO arrangerar under året ett antal seminarier med aktuella ämnen för att inspirera våra medlemmar. Vi bjuder duktiga föreläsare till våra seminarier som delar med sig av deras kunskap och erfarenheter för att MINO´s medlemmar skall kunna utveckla sina affärer.

 

MÖTEN 

Affärer görs mellan människor. MINO ger flera möjligheter under året att under olika nätverksformer träffa nya företagare att knyta kontakt med för nya relationer och affärer. 

 

UTVECKLING 

Nyköpingsregionen är en växande region och även antalet företag ökar. MINO ger möjlighet för nya företagare att bygga nätverk och på sätt snabbt etablera sig i lokalt. Men även för etablerade företagare att hitta nya samarbeten och kunder för att växa. Det skapar bättre förutsättningar för företagandet i regionen och därmed en positiv samhällsutveckling. 

 

 

HISTORIK

Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund bildades 1977 efter att Yngve Fredriksson, dåvarande marknadschef på Södermanlands Nyheter, tagit initiativ till bildandet. Vårvintern 1977 träffades en arbetskommitté hemma hos Sten Wennlo, dåvarande VD för Saab-ANA och drog upp riktlinjerna. Det första årsmötet hölls ett par månader senare.

Redan vid bildandet fann medlemmarna att det var helt naturligt att även Oxelösund skulle ingå i föreningen, därav namnet: MINO – Marknadsföreningen I Nyköping Oxelösund.

Göran Lindström (Domus) blev föreningens första ordförande men efterträddes redan efter ett halvår av Pelle Nilsson, Konservkompaniet. På tio år växte antalet medlemmar raskt till 250 vilket landshövding Bengt Gustavsson uppmärksammade vid en högtidlig ceremoni då stiftarnas pionjärsinsats prisades. Samma år genomförde MINO Marknadsförbundets årliga marknadskonvent på Tema Turism med deltagare från landets kommuner, turistbolag och industrier.

bottom of page