top of page

DET HÄR ÄR MINO

MINO är en marknadsförening som har till uppdrag att stimulera och initiera utveckling och utbildning för effektiv marknadsföring. Vi skapar möjligheter till kontakter mellan medlemmarna, underlättar samarbeten och erfarenhetsutbyten samt hittar samhörighet och erfarenhetsutbyte bland våra medlemmar.

 

Vi erbjuder:

 

INSPIRATION 

MINO arrangerar under året ett antal seminarier med aktuella ämnen och duktiga föreläsare för att MINO´s medlemmar skall kunna knyta nya kontakter och utveckla sina affärer.

 

MÖTEN 

Affärer görs mellan människor. MINO ger flera möjligheter under året att under olika nätverksformer träffa nya företagare att knyta kontakt med för nya relationer och affärer. 

 

UTVECKLING 

Nyköping-/Oxelösund regionen är en växande region. MINO ger personer verksamma inom marknadsföring och försäljning möjlighet att bygga nätverk och utbyta erfarenheter samt kontakter. Detta gynnar både företag som ska etableras i regionen men även de som redan är etablerade.

 

HISTORIK

Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund bildades 1977 efter att Yngve Fredriksson, dåvarande marknadschef på Södermanlands Nyheter, tagit initiativ till bildandet. Vårvintern 1977 träffades en arbetskommitté hemma hos Sten Wennlo, dåvarande VD för Saab-ANA och drog upp riktlinjerna. Det första årsmötet hölls ett par månader senare.

Redan vid bildandet fann medlemmarna att det var helt naturligt att även Oxelösund skulle ingå i föreningen, därav namnet: MINO – Marknadsföreningen I Nyköping Oxelösund.

Göran Lindström (Domus) blev föreningens första ordförande men efterträddes redan efter ett halvår av Pelle Nilsson, Konservkompaniet. På tio år växte antalet medlemmar raskt till 250 vilket landshövding Bengt Gustavsson uppmärksammade vid en högtidlig ceremoni då stiftarnas pionjärsinsats prisades. Samma år genomförde MINO Marknadsförbundets årliga marknadskonvent på Tema Turism med deltagare från landets kommuner, turistbolag och industrier.

bottom of page