© 2019 MINO Marknadsföreningen i Nyköping Oxelösund. Producerad av Keep Up Agency.

Vad gör MINO?

Vår uppgift är att vara en kunskapshöjare

MINO är den främsta föreningen för utveckling av medlemmars konkurrenskraft gällande marknadsfrågor för företag i Nyköping och Oxelösund.

MINO är en marknadsförening som har till uppdrag att:

  • stimulera och initiera utveckling och utbildning för effektiv marknadsföring

  • skapa möjligheter till kontakter mellan medlemmarna

  • underlätta samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag

  • hitta samhörighet och erfarenhetsutbyte bland sina medlemmar

Detta gör MINO genom att skapa inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter och premiera företag, organisationer eller personer med prestigefullt pris ”MINOs Guldnyckel”.

Vår strävan är att våra arrangemang ska vara mycket attraktiva och ge våra medlemmar inspiration och kunskap.

Som medlem i MINO är du viktig, det är medlemmarna som gör föreningen till vad den är. En av anledningarna till att gå med i MINO är det stora kontaktnät som föreningen erbjuder. MINO skapar tillfällen där man får möjlighet att träffa personer i varierande åldrar med unika livs- och yrkeserfarenheter vilket vi anser ovärderligt.

Totalt 11.000 personer är medlemmar i de lokala marknadsföreningarna i Sverige. I Nyköping och Oxelösund har vi idag över 110 medlemmar.

Historik

Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund bildades 1977 efter att Yngve Fredriksson, dåvarande marknadschef på Södermanlands Nyheter, tagit initiativ till bildandet. Vårvintern 1977 träffades en arbetskommitté hemma hos Sten Wennlo, dåvarande VD för Saab-ANA och drog upp riktlinjerna. Det första årsmötet hölls ett par månader senare.

Redan vid bildandet fann medlemmarna att det var helt naturligt att även Oxelösund skulle ingå i föreningen, därav namnet: MINO – Marknadsföreningen I Nyköping Oxelösund.

Göran Lindström (Domus) blev föreningens första ordförande men efterträddes redan efter ett halvår av Pelle Nilsson, Konservkompaniet. På tio år växte antalet medlemmar raskt till 250 vilket landshövding Bengt Gustavsson uppmärksammade vid en högtidlig ceremoni då stiftarnas pionjärsinsats prisades. Samma år genomförde MINO Marknadsförbundets årliga marknadskonvent på Tema Turism med deltagare från landets kommuner, turistbolag och industrier.

MINO:s Guldnyckel

MINO:s egen utmärkelse till företag som genom enastående marknadsföring visat stor tillväxt och ökande marknadsandel.  Detta instiftades 1986 och har sedan dess blivit en attraktiv utmärkelse för både stora och små företag i regionen.

Tidigare vinnare av MINO:s Guldnyckel är bland annat Johnells (2018), Be Good Grossisten (2017), Sörmlands Sparbank (2007), Klövern AB (2006, 1998), Oxelösunds Hamn (2005), SSAB Oxelösund (1992) och Hellmanska Gården (1990).

Sveriges Marknadsförbund

MINO är av 28 lokala avdelningar i paraplyorganisationen SMF, vars syfte är att stimulera intresset för marknadsföring och bidra till förkovran i ämnet och att vidga kontaktytorna mellan medlemmarna.

 

SMF arrangerar inga egna kurser men initierar däremot utbildningar som exempelvis IHR, Exportskolan och diplomutbildningen European Diploma in Marketing. Den senare sker samarbete med andra europeiska marknadsförbund. SMF är också remissinstans och håller i en mängd politiker- och departementskontakter samt bidrar med normer och krav på utbildningar för att utarbeta den standard området kräver.

SMF  bevakar nya lagar och deras tillämplighet, nya media, ny teknik och internationella trender, bland annat genom styrelsepresentation i olika europeiska föreningar och organisationer.