top of page

Kallelse till årsstämma för MINO Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund

Datum: 27/4 - 2022

Tid: 18:00

Plats: Mötet sker på Elverket, Nyköping. Digitalt via Teams, Zoom


Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordningen

7. Revisionsberättelse, årsredovisning samt

verksamhetsberättelse

8. Stämmans beviljande av styrelsens ansvarsfrihet

9. Valnämndens förslag av Ordförande, ledamöter samt

revisorer.

Ordförande

Kassör

Ledamöter

Sekreterare

10. Ny valberedning

11. Stämmans godkännande om medlemspriser för

nästkommande år

12. Frågor som meddelats styrelsen inom sex dagar innan

stämman

13. Övriga frågor på stämman

14. Tillsatt styrelse för Ann-Margret Karlssons stiftelse

15. Stämman avslutas


Varmt välkomna!


Elinor Collin

Ordförande MINO Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund

Comments


bottom of page